Dialoger med Nelly Sachs

Idag hölls ett symposium om Nelly Sachs i Ljusgården på Svenska Akademien, ”Dialoger med Nelly Sachs”. Föredragshållare var akademiledamoten Anders Olsson, Helga Krook, Daniel Pedersen, Åsa Maria Kraft med flera. Sachs tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1966, vilket hon delade med författaren Samuel Agnon. Arrangemang: Svenska Akademien i samarbete med förlaget Faethon.

Ytterligare en form av dialog. Lenke Rothmans textilkonst inspirerad av Nelly Sachs lyrik. Finns att se på Karolinska Institutet i Stockholm.

Idag är en högtidlig dag

Idag är en högtidlig dag, för alla språknördar och vanliga dödliga. Nu landar SAOB 37 på bokhandelsdiskarna. Och samtidigt letar den sig in på våra datorer och i våra telefoner.

Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) är ett av världens största ordboksprojekt. En internationell motsvarighet är Oxford English Dictionary, som inte går av för hackor – men så kostar det också närmare 3 000 kronor att abonnera på det digitala uppslagsverket. Per år. Svenska Akademiens Ordbok går inte heller av för hackor. Den klarar konkurrensen utmärkt. Men det finns en skillnad. Den digitala versionen av SAOB är till skillnad från OED helt och hållet gratis. För alla och envar.

Samtidigt ser hur vi slutet på hela härligheten hägrar i fjärran, nämligen bokstaven Ö. När band 38 är klart, då är det inte långt kvar. Bara ett endaste häfte.

Svenska Akademiens ständiga sekreterare gratulerar ordboksredaktionen i Lund till ett strålande arbete.

Foto: Björn Finnsdotter Minör

Intressanta siffror

Lite statistik för oss SAOB-nördar. Den i särklass längsta artikeln i Svenska Akademiens Ordbok band 37 är ”vatten” som omfattar runt 40 boksidor. Som god tvåa – ordet kämpade hårt men fick till sist nöja sig med silvermedaljen – kom ”vit” med 19 sidor. Man kan också roa sig med ett annat långt ord, ”vin” (se bild). — Ett av de längsta orden i hela verket är ”rullföringsområdesbefälhavarebefattning”. I band 37 är det längsta ordet ”volymutvidgningskoefficient”. – Något svajigare statistik. Arbetet har pågått kontinuerligt i 134 år. Produktionstakten är därmed 224 ordboksidor per år, ungefär en sida per arbetsdag.

Foto: Björn Finnsdotter Minör

sent på jorden

Gunnar Ekelöfs diktsamling sent på jorden kom ut 1932 och var hans debut. Med tiden har boken kommit att betraktas som ett av den svenska 1900-talsmodernismens viktigaste verk. Nu publicerar Litteraturbanken en digital version av sent på jorden på nätet, tillsammans med de fyra utgåvor av diktsamlingen som Ekelöf själv arbetade med, jämte manuskriptmaterial, marginalanteckningar, essäer och annat. Svenska Akademien gläder sig åt att ha gynnat detta flotta publiceringsprojekt. Missa inte! Gå in på litteraturbanken.se

 

Det var som tusan

Det var som tusan. Jag har blivit utsedd till en av 2017 års superkommunikatörer av tidningen Resumé.

Årets jury består av Johan Såthe, chefredaktör Resumé, Tove Langseth, vd DDB Stockholm, fjolårsvinnaren Azita Shariati, vd Sodexo, Micael Dahlén, professor Handelshögskolan, Per Schlingmann, entreprenör och föreläsare, Eva Hamilton, styrelseproffs, David Orlic, Innovationschef Prime, Stefan Stern, kommunikationschef Investor, Seher Yilmaz ordförande Rättviseförmedlingen och Cecilia Schön Jansson, vd för Sveriges Kommunikatörer.

I år nomineras till sex kategorier: företag, myndigheter och organisationer, ideell sektor, kultur och nöje, medier, kommunikation.

Foto: Thron Ullberg

Bob Dylan has received the Nobel medal and diploma

Earlier today the Swedish Academy met with Bob Dylan for a private ceremony in Stockholm, during which Dylan received his gold medal and diploma. Twelve members of the Academy were present. Spirits were high. Champagne was had. Quite a bit of time was spent looking closely at the gold medal, in particular the beautifully crafted back, an image of a young man sitting under a laurel tree who listens to the Muse. Taken from Virgil’s Aeneid, the inscription reads: Inventas vitam iuvat excoluisse per artes, loosely translated as ”And they who bettered life on earth by their newly found mastery.” The day came to an end with Dylan’s extraordinary performance at the Waterfront concert house.

Photo: Björn Larsson Ask/TT.

Bob Dylan har fått sin Nobelmedalj och sitt diplom

Svenska Akademien träffade tidigare idag Bob Dylan under en privat ceremoni, liten och informell, och Dylan fick ta emot sin guldmedalj och sitt diplom. Tolv akademiledamöter närvarade och direktören, herr Östergren, överlämnade föremålen till pristagaren. En lång stund tillbringades med att titta närmare på medaljen, i synnerhet den vackert arbetade baksidan, som visar en ung man som sitter under ett lagerträd och lyssnar till Musan. Inskriptionen är hämtad ur Vergilius Aeneiden och lyder Inventas vitam iuvat excoluisse per artes, som på svenska brukar återges med ”lyckligt när människans liv uppfinnarens bragder förädla”. Dagen avslutades med Dylans extraordinära framträdande på Waterfront.

Foto: Björn Larsson Ask/TT.