Ny film om Akademien

Lagom till Bok & Bibliotek i Göteborg släpper Svenska Akademien en film om sin verksamhet. Filmen är gjord av Mats Björklund och speaker är Marie Göranzon. Nya ledamöter presenteras, och framför allt beskrivs de dagsaktuella projekten, som utvecklingsprojektet ”Svenska för nyanlända skolelever” med Tomas Riad i spetsen. Den största nyheten just nu: webbplatsen ”svenska.se”. En gåva från Svenska Akademien till alla gamla och nya svenskar.

En webbplats, tre ordböcker

I dag är en märkvärdig dag. Svenska Akademien lanserar webbplatsen svenska.se, som planerats under en längre tid. Här får man tillgång till tre grundläggande ordböcker: Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien samt Svenska Akademiens ordbok. En sida, tre ordböcker. Pröva själv genom att söka ett ord — samtidigt i alla tre verken! Akademien är stolt över detta steg framåt, men inser också att det alltid kan finnas barnsjukdomar. Därför inleder vi med en testversion.

Mer nyheter

Ytterligare en dagsfärsk nyhet: Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, som sedan länge finns tillgänglig som app, är från och med nu — kostnadsfri. Inget att vänta på. Bara ladda ned SO-appen!

PS: Det kan ta några timmar innan tekniken hunnit ställa om till kostnadsfri nedladdning.

Från 1886 – och så friskt

Häromdagen var jag och såg pjäsen Ensam, som Alfhild Agrell skrev för drygt 130 år sedan. Stycket handlar om skam, om den sociala skam som på den tiden parkerade sig permanent över en mor till ett utomäktenskapligt barn. Eller för att spetsa till det: Mannens rätt blev kvinnans skuld. En hel del är överraskande med denna pjäs från 1886, särskilt språket — som är så ledigt, så friskt. Som om Agrell vore samtida med oss. Det är inte alla dramatiker förunnat. Fina rollprestationer av Karin Franz Körlof (Yngva) och Thérèse Brunnander (Thora). Spelas på Lilla scenen på Dramaten.

Karin Franz Körlof (dottern Yngva) jämte Thérèse Brunnander (modern Thora). Foto (beskuret): Sören Vilks

Angelägen sammankomst

Elever på Nacka gymnasium våren 2017.
Foto: Nacka gymnasium

Häromdagen ägde en angelägen sammankomst rum på Svenska Akademien, med ledamoten Tomas Riad i spetsen. Utvecklingsprojektet ”Intensivundervisning i svenska för nyanlända skolelever”, som leds av professor Riad och docent Maria Lim Falk, hade arrangerat en flott minikonferens med ett sextiotal åhörare. Under det gångna året har projektdeltagarna planerat i detalj för det som nu skall komma: startskottet för projektet i praktiken. Ett nittiotal nyanlända skolelever på språkintroduktionsprogrammet, som går på Södra Latin respektive Nacka gymnasium, skall få genomgå en tvåårig specialutformad undervisning. Intensiv svenska är grunden i projektet, men dessutom – och det är inget litet dessutom – skall eleverna få undervisning i flertalet av högstadiets övriga ämnen. Målet är att de skall uppnå behörighet till svenskt gymnasium och bli antagna – på två år. Planeringen av experimentet är vetenskapligt underbyggd och är gjord vecka för vecka, ja, timme för timme. Ett av de mest uppskattade inläggen hölls av ledamoten Anders Olsson, som även han deltar i arbetet. Professor Olsson talade inspirerat om skönlitteraturens betydelse för högstadieundervisningen. Gustaf III bestämde en gång att Svenska Akademiens uppgift är att verka för ”svenska språkets renhet, styrka och höghet”. Få samtida projekt torde i lika hög grad som detta vara i stiftarens anda.