Om Svenska Akademien

Svenska Akademien är en fristående kulturinstitution, instiftad 1786 av Gustav III. Dess syfte är enligt stadgarna att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Den utser årligen mottagare av flera priser och stipendier, däribland Nobelpriset i litteratur. Eftersom antalet akademiledamöter alltid är arton, utom när en ledamot har avlidit och ännu ingen efterträdare har hunnit väljas, kallas akademin även De Aderton. Svenska Akademiens valspråk är ”Snille och smak”.