Från 1886 – och så friskt

Häromdagen var jag och såg pjäsen Ensam, som Alfhild Agrell skrev för drygt 130 år sedan. Stycket handlar om skam, om den sociala skam som på den tiden parkerade sig permanent över en mor till ett utomäktenskapligt barn. Eller för att spetsa till det: Mannens rätt blev kvinnans skuld. En hel del är överraskande med denna pjäs från 1886, särskilt språket — som är så ledigt, så friskt. Som om Agrell vore samtida med oss. Det är inte alla dramatiker förunnat. Fina rollprestationer av Karin Franz Körlof (Yngva) och Thérèse Brunnander (Thora). Spelas på Lilla scenen på Dramaten.

Karin Franz Körlof (dottern Yngva) jämte Thérèse Brunnander (modern Thora). Foto (beskuret): Sören Vilks

Angelägen sammankomst

Elever på Nacka gymnasium våren 2017.
Foto: Nacka gymnasium

Häromdagen ägde en angelägen sammankomst rum på Svenska Akademien, med ledamoten Tomas Riad i spetsen. Utvecklingsprojektet ”Intensivundervisning i svenska för nyanlända skolelever”, som leds av professor Riad och docent Maria Lim Falk, hade arrangerat en flott minikonferens med ett sextiotal åhörare. Under det gångna året har projektdeltagarna planerat i detalj för det som nu skall komma: startskottet för projektet i praktiken. Ett nittiotal nyanlända skolelever på språkintroduktionsprogrammet, som går på Södra Latin respektive Nacka gymnasium, skall få genomgå en tvåårig specialutformad undervisning. Intensiv svenska är grunden i projektet, men dessutom – och det är inget litet dessutom – skall eleverna få undervisning i flertalet av högstadiets övriga ämnen. Målet är att de skall uppnå behörighet till svenskt gymnasium och bli antagna – på två år. Planeringen av experimentet är vetenskapligt underbyggd och är gjord vecka för vecka, ja, timme för timme. Ett av de mest uppskattade inläggen hölls av ledamoten Anders Olsson, som även han deltar i arbetet. Professor Olsson talade inspirerat om skönlitteraturens betydelse för högstadieundervisningen. Gustaf III bestämde en gång att Svenska Akademiens uppgift är att verka för ”svenska språkets renhet, styrka och höghet”. Få samtida projekt torde i lika hög grad som detta vara i stiftarens anda.

Dylans föreläsning nu på svenska


Bob Dylans flotta Nobelföreläsning levererades i måndags. Talet kretsar kring förhållandet mellan musik (Buddy Holly) och litteratur (Homeros, Melville, Remarque) och man förstår ganska snabbt att det är något utöver det vanliga, i synnerhet om man lyssnar på Dylans framförande. Den som inte har fastnat för hans röst lär nog göra det nu. Dessutom är talet retoriskt sett fulländat. Den inspelade originalversionen ligger jämte texten på Svenska Akademiens hemsida.

Och den svenska översättningen? Den föreligger redan idag, bara ett drygt dygn senare. Akademiledamoten Horace Engdahl står för den svenska versionen av texten till Dylans Nobelföreläsning. Läs Engdahls översättning på www.svenskaakademien.se  — Foto: Björn Larsson Ask/TT

Bob Dylan’s Nobel Lecture

Photo: William Claxton

The Swedish Academy has received Bob Dylan’s Nobel Lecture. The speech is extraordinary and, as one might expect, eloquent. Now that the Lecture has been delivered, the Dylan adventure is coming to a close. In October last year, Bob Dylan made clear, in a private phone conversation with the permanent secretary, that he was by no means averse to accepting the 2016 Nobel Prize in Literature. He felt tremendously honored, he stressed. In December, he provided a thank-you speech that was delivered at the Nobel Banquet by the former U.S. ambassador to Sweden, Ms Azita Raji. In April, the members of the Academy met with Bob Dylan in Stockholm to present him with the gold medal and the diploma. Now, the Academy is pleased to acknowledge the receipt of the Nobel Lecture. We would like to take this opportunity to thank Bob Dylan and his staff, especially Jeff Rosen, for having cooperated so beautifully. To listen to the audio recording and to read the accompanying text, please visit www.svenskaakademien.se/en/nobel-lecture

— Sara Danius, permanent secretary of the Swedish Academy

Bob Dylans Nobelföreläsning

Bob Dylan under sitt första Stockholmsbesök. Året var 1966.
Foto: Ronny Karlsson/DN/TT

Svenska Akademien har tagit emot Bob Dylans Nobelföreläsning. Talet är något utöver det vanliga och retoriskt fulländat, som man kan förvänta sig, och har skickats i form av en ljudfil och tillhörande text. När nu föreläsningen har levererats och gjorts offentlig, börjar Dylanäventyret gå mot sitt slut. I oktober förra året förklarade Dylan i sitt personliga telefonsamtal med ständiga sekreteraren att han gärna ville ta emot 2016 års Nobelpris i litteratur. Han kände sig utomordentligt hedrad, betonade han. I december skrev Dylan ett tacktal som hölls vid Nobelfesten av Azita Raji, den förra USA-ambassören i Sverige. I april möttes Svenska Akademien och Bob Dylan, varpå pristagaren fick sin guldmedalj och sitt diplom. Och nu har Svenska Akademien tagit emot Nobelföreläsningen. Vi skulle vilja ta tillfället i akt och tacka Bob Dylan och hans medarbetare, i synnerhet Jeff Rosen, för flott samarbete. För att lyssna på ljudfilen och läsa talet, besök http://www.svenskaakademien.se/nobelforelasning-2016

— Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare