Interiör från Börshuset år 1885

Ett sällskap i fornnordiska dräkter har låtit fotografera sig mot en fond av textilier. Kvinnan med dolken vid bältet är författaren Ann Charlotte Leffler. Sittande syns dramatikern Alfhild Agrell och filantropen Calla Curman med ett mjödkrus i handen. Vad som inte framgår är att de befinner sig inuti en ryggåsstuga (en byggnad med fri rymd upp till takåsen) som byggts upp inuti Börshuset vid Stortorget. Börshuset hade under några vårdagar 1885 förvandlats interiört. Besökarna kunde strosa förbi en fontän som uppförts i en sal, beundra en droppstensgrotta som fanns i en annan och betrakta vackra landskapsvyer som ställts upp här och var. Basaren hade anordnats för att samla in pengar till Artur Hazelius och hans framskridna byggnadsplaner för Nordiska museet.

 

Textilkonstnären Hanna Winge (1838-1896) hade skapat de fornnordiska dräkterna som värdinnorna i ryggåsstugan bar och som beskrevs i positiva ordalag i tidningarna. Tankar om en förändrad klädsel för kvinnorna hade börjat spridas. Anne Charlotte Leffler hade i februari 1885 hållit ett föredrag för Sällskapet Nya Iduns medlemmar om den engelska dräktreformrörelsen. Föreningen var nu redo att ”ta upp kampen mot snörliv, turnyr och varje annan modeföreteelse som hotar kvinnors hälsa.” Hanna Winge utformade en reformdräkt och efter framgången på basaren skrev hon ett manifest där hon lyfte fram det starka symbolvärde som hon ansåg att reformdräkten hade för kvinnoemancipationen i Sverige. ”Ska vi, som är fria kvinnor i ett fritt land, låta oss förlöjligas av Parisermodet, undrar hon. Svenska kvinnor som har tillgång till utmärkta skolor, universitetsutbildning och till och med en konsthögskola ska väl styras i sin klädsel av vetande och upplysning och inte av fåfänga!”

 

Reformdräkten var möjlig att få uppsydd hos Handarbetets vänner (Hanna Winge var själv en av grundarna) eller hos den ansedda sömmerskan Augusta Lundin. Den skulle, ”utan att vara oskön, fylla behofvet af ändamålsenlighet, sundhet och sparsamhet”.

 

Citat ur Monica Lauritzen, Sanningens vägar. Anne Charlotte Lefflers liv och dikt (Bonnier, 2012). Se även Henric Bagerius blogg Korsettkriget: https://blogg.mittmedia.se/korsettkriget/2017/11/24/valkommen-till-korsettkriget


Tack till Linda Örtenblad, Nobelbiblioteket