Utredning pågår

Svenska Akademien har som tidigare nämnts givit i uppdrag åt en advokatbyrå i Stockholm, Hammarskiold & Co., att starta en utredning. Denna har redan inletts. Advokaterna undersöker en rad frågor, bland annat ledamöternas förhållande till den så kallade kulturprofilen och huruvida denne kan tänkas ha influerat Akademiens beslut, direkt eller indirekt. Under den tid utredningen pågår – åtminstone tre månader – kommer Svenska Akademien inte att kunna uttala sig. Det ligger i allas intresse, även mediernas, att utredningen inte försvåras.