Om Svenska Akademiens ekonomi

Svenska Akademien är ingen statlig organisation och uppbär heller inte skattemedel. Akademien, som har räkenskaper på samma sätt som bolag i allmänhet, har plikt att varje år upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Årsredovisningen, räkenskaperna och förvaltningen gås regelbundet igenom av auktoriserade revisorer. På detta sätt sker granskningen. Revisorerna har självklart insyn i arbetet och granskar att Akademien följer sitt ändamål och att det finns beslut om de stöd, bidrag, priser, stipendier, anslag och liknande som betalas ut.