Apropå vår tids medier. Några iakttagelser av Tage Danielsson, salig i åminnelse

RUBRIKSTRUNT

En hel del struntpratare väljer tidningsmannabanan och har då stor användning för allt som står i denna bok. Några särskilda ord bör emellertid sägas om tillverkningen av barocka meddelanden i fetstil.

Verklig nyhet: En tromb har dragit fram över östra Florida. Enorma skador har anställts. Ett dödsoffer: en man som rycktes ned från sitt tak där han var sysselsatt med att reparera sin TV-antenn.
Rubrik: TV-MAN I BLÅSVÄDER

Verklig intervju:
– … och så när arbetet är slut för kvällen så blir det väl lite hålligång nånstans, Owe Thörnqvist?
– Nänä, det orkar man inte. Utan det blir hem direkt och klä av sig och ta en öl i kylskåpet och läsa en stund i sängen och så domnar man bort …
Rubrik: NAKEN POPSÅNGARE DRICKER SIG MEDVETSLÖS

Verklig nyhet: Revolution i Portugal.
Rubrik: HELA DRAGNINGSLISTAN!

Källa: Tage Danielsson, Grallimatik (1966). Citeras med särskilt tillstånd av Märta-Stina Danielsson.

 

Nytt beslut

Vid sitt sammanträde i går fattade Svenska Akademien beslut om att skärpa sina jävsregler. Det har skett ett flertal gånger genom åren, senast på initiativ av min företrädare på posten, Peter Englund. Från och med nu använder Akademien samma jävsregler som Vetenskapsrådet.

Utredning pågår

Svenska Akademien har som tidigare nämnts givit i uppdrag åt en advokatbyrå i Stockholm, Hammarskiold & Co., att starta en utredning. Denna har redan inletts. Advokaterna undersöker en rad frågor, bland annat ledamöternas förhållande till den så kallade kulturprofilen och huruvida denne kan tänkas ha influerat Akademiens beslut, direkt eller indirekt. Under den tid utredningen pågår – åtminstone tre månader – kommer Svenska Akademien inte att kunna uttala sig. Det ligger i allas intresse, även mediernas, att utredningen inte försvåras.

Tur till Oslo

Kom just hem från en tur till Oslo. Det hade snöat och var minusgrader. Jag höll ett par föreläsningar. Den första handlade om Marcel Proust — med anledning av att förlaget Gyldendal firade att nyöversättningen av Prousts romancykel På sporet av den tapte tid nu är komplett. Sju volymer har det blivit, baserade på Pléiadeutgåvan från 1987-1898. För översättarinsatsen svarar Karin Gundersen, professor i fransk litteratur vid Oslo universitet. Gundersen har tidigare översatt författare som Nerval och Stendhal. Proustkvällen blev egensinnig och spirituell, helt i författarens anda, och handlade om allt från självbiografier till hur man arbetar i halvliggande ställning.

Karin Gundersen gav ut en bok om Proust för några år sedan, Kunsten eller livet? Hva Marcel Proust kan lära oss om tvetydigheten i alt som er (Oslo: Gyldendal, 2013), en flott essä på 113 sidor.

Föreläsning nummer två handlade om Svenska Akademien och Bob Dylan, och ägde rum på Litteraturhuset som ligger i ett vackert gammalt hus på Drammens vei. Det är en kulturinstitution med genomtänkta scenarrangemang, suveräna författarsamtal, rikt sorterad bokhandel och en bra krog. Plus bar. Kort sagt: en drömplats. I år fyller Litteraturhuset i Oslo tio år och har just givit ut en antologi som bygger på mötena som ägt rum på scenen. Med bidrag av Patti Smith, Anne Carson, Chimamanda Ngozi Adichie, Mario Vargas Llosa, Sara Stridsberg, Toril Moi, Aleksandar Hemon och många andra.

Pressmeddelande den 23 november

”Vid sitt sammanträde i kväll har Svenska Akademien enhälligt fattat beslutet att med omedelbar verkan avbryta all kontakt och all vidare finansiering av all verksamhet som drivs av den person som i medierna går under beteckningen Kulturprofilen. Det rör sig dels om det stöd som har lämnats till mannens kulturscen (sedan år 2010 handlar det om 126 000 kronor per år – inga betalningar har gjorts till honom personligen), dels om det uppdrag han under en period haft att sköta Akademiens lägenhet i Paris.

Detta är vår första åtgärd och den motiveras av två ting. Å ena sidan Dagens Nyheters granskning, som vi välkomnar, å andra sidan då det under sammanträdet framkommit att ledamöter, ledamöters döttrar, ledamöters hustrur och personal vid Akademiens kansli utsatts för oönskad intimitet eller opassande behandling av vederbörande. Dessa erfarenheter hade ej kommit upp i ljuset utan den senaste tidens uppmärksamhet rörande dessa problem.

För det andra har beslut också fattats om att genomlysa Svenska Akademiens tidigare samröre med denne man och särskilt granska om denne har haft något inflytande, direkt eller indirekt, på Akademiens utdelning av priser, stipendier och finansiering av annat slag, samt även utröna om han påverkat Akademiens arbete i övrigt.

Den tredje åtgärden rör framtiden. Arbete skall inledas för att säkerställa att en upprepning ej kan ske, och slå fast hur våra rutiner och arbetssätt kan förbättras. Vi har redan kunnat konstatera att vi brutit mot våra egna jävsregler och att dessa måste skärpas.

Svenska Akademien vill ha så stor transparens som möjligt i denna fråga. Mer detaljerad information beträffande exempelvis det ekonomiska samröret kommer att redovisas inom kort.”

Om Svenska Akademiens ekonomi

Svenska Akademien är ingen statlig organisation och uppbär heller inte skattemedel. Akademien, som har räkenskaper på samma sätt som bolag i allmänhet, har plikt att varje år upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Årsredovisningen, räkenskaperna och förvaltningen gås regelbundet igenom av auktoriserade revisorer. På detta sätt sker granskningen. Revisorerna har självklart insyn i arbetet och granskar att Akademien följer sitt ändamål och att det finns beslut om de stöd, bidrag, priser, stipendier, anslag och liknande som betalas ut.