Om Kulturprofilen

I dag publicerade DN Kultur en artikel om den så kallade Kulturprofilen, en man som sägs stå Svenska Akademien nära. Enligt artikeln, som baserar sig på arton berättelser och dessutom hämtar stöd i dagböcker, e-post och vittnen, har mannen under många år systematiskt utsatt ett stort antal kvinnor för sexuella trakasserier och övergrepp. Stämmer uppgifterna i artikeln, vilket jag inte har någon anledning att betvivla, är agerandet vedervärdigt. Det räcker med vanlig mänsklig anständighet för att komma till denna slutsats. Jag blev chockerad och bedrövad. Heder till de kvinnor som trätt fram.

Ytterligare en omständighet är graverande. Mannen lär ha utnyttjat sin maktposition för att skaffa sig sexuella tjänster och indirekt ha åberopat sig på sin anknytning till Svenska Akademien. Bara detta är skäl nog för Akademien att kapa banden med mannen. Det är vad jag i min egenskap av ständig sekreterare kommer att föreslå i morgon torsdag när Akademien har sammankomst.  Hur vi skulle kunna handla på annat sätt har jag svårt att se.

Tidigare i dag hade jag ett möte med en advokatfirma. Advokaterna har fått i uppdrag att göra en utredning med anledning av uppgifterna i DN, och deras arbete har redan satt i gång. Om det har begåtts något fel från Akademiens sida måste det obönhörligen upp i ljuset.