Ny ledamot på stol nummer nio

Foto: Malin Hoelstad/SvD/SCANPIX

Vid sin sammankomst igår kväll beslöt Svenska Akademien att på stol nummer nio låta invälja teologen och kulturskribenten Jayne Svenungsson. Hon efterträder författaren Torgny Lindgren, som avled den 16 mars, och tar sitt inträde vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december.

Jayne Svenungsson, född 1973, är professor i systematisk teologi vid Lunds universitet och en internationellt verksam forskare. Hon har varit gästforskare i Heidelberg, Paris, Potsdam, Glasgow och Oxford. Hennes avhandling, ”Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi”, kom ut 2004. För några år sedan gav hon ut ytterligare en stor studie, ”Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling” (2014), som också föreligger på engelska under titeln ”Divining History: Prophetism, Messianism, and the Development of the Spirit” (övers. Stephen Donovan, 2015). Hennes installationsföreläsning vid Lunds universitet, dit hon ”kallades” som professor, som det så vackert heter, hade Marilynne Robinsons författarskap som tema.

Jayne Svenungsson är därtill en av utgivarna bakom ”Jewish Thought, Utopia, and Revolution” (2014) och ”Monument and Memory” (2015). Hennes senaste publikation kommer ut senare i höst och är en volym om Martin Heideggers så kallade svarta häften, ”Heidegger’s Black Notebooks and the Future of Theology” (red. tills. m. Mårten Björk). Professor Svenungsson har utöver dessa böcker författat lärda uppsatser och fria essäer, dessutom har hon publicerat ett försvarligt antal understreckare i Svenska Dagbladet. Hon är bosatt i Lund och Stockholm.

Svenska Akademiens valspråk är, som bekant, ”Snille och smak”. Snille är förmågan att inom sin specialitet skapa något som på en gång är bestående och eget. Smak i sin tur betecknar omdömesförmågan. Jayne Svenungsson är generöst begåvad på bägge dessa punkter.