Angelägen sammankomst

Elever på Nacka gymnasium våren 2017.
Foto: Nacka gymnasium

Häromdagen ägde en angelägen sammankomst rum på Svenska Akademien, med ledamoten Tomas Riad i spetsen. Utvecklingsprojektet ”Intensivundervisning i svenska för nyanlända skolelever”, som leds av professor Riad och docent Maria Lim Falk, hade arrangerat en flott minikonferens med ett sextiotal åhörare. Under det gångna året har projektdeltagarna planerat i detalj för det som nu skall komma: startskottet för projektet i praktiken. Ett nittiotal nyanlända skolelever på språkintroduktionsprogrammet, som går på Södra Latin respektive Nacka gymnasium, skall få genomgå en tvåårig specialutformad undervisning. Intensiv svenska är grunden i projektet, men dessutom – och det är inget litet dessutom – skall eleverna få undervisning i flertalet av högstadiets övriga ämnen. Målet är att de skall uppnå behörighet till svenskt gymnasium och bli antagna – på två år. Planeringen av experimentet är vetenskapligt underbyggd och är gjord vecka för vecka, ja, timme för timme. Ett av de mest uppskattade inläggen hölls av ledamoten Anders Olsson, som även han deltar i arbetet. Professor Olsson talade inspirerat om skönlitteraturens betydelse för högstadieundervisningen. Gustaf III bestämde en gång att Svenska Akademiens uppgift är att verka för ”svenska språkets renhet, styrka och höghet”. Få samtida projekt torde i lika hög grad som detta vara i stiftarens anda.