Bob Dylan har fått sin Nobelmedalj och sitt diplom

Svenska Akademien träffade tidigare idag Bob Dylan under en privat ceremoni, liten och informell, och Dylan fick ta emot sin guldmedalj och sitt diplom. Tolv akademiledamöter närvarade och direktören, herr Östergren, överlämnade föremålen till pristagaren. En lång stund tillbringades med att titta närmare på medaljen, i synnerhet den vackert arbetade baksidan, som visar en ung man som sitter under ett lagerträd och lyssnar till Musan. Inskriptionen är hämtad ur Vergilius Aeneiden och lyder Inventas vitam iuvat excoluisse per artes, som på svenska brukar återges med ”lyckligt när människans liv uppfinnarens bragder förädla”. Dagen avslutades med Dylans extraordinära framträdande på Waterfront.

Foto: Björn Larsson Ask/TT.