Ur Akademiens liv

På förekommen anledning

På förekommen anledning vill Svenska Akademien meddela att frågan om inval av ny ledamot över huvud taget inte berörs under den första månaden efter en ledamots bortgång. Akademien sörjer.