The Nobel Lecture

The Swedish Academy has decided not to organize an alternative plan for the Nobel Lecture traditionally held on December 7. There is a chance that Bob Dylan will be performing in Stockholm next year, possibly in the spring, in which case he will have a perfect opportunity to deliver his lecture. We will post more information as soon as we have it.

Nobelföreläsningen

Svenska Akademien har beslutat att inte arrangera ett alternativ till den Nobelföreläsning som traditionellt brukar hållas den 7 december. Det finns en chans att Bob Dylan kommer att framträda i Stockholm under nästa år, möjligen under våren, och han har då ett utmärkt tillfälle att hålla sin föreläsning. Akademien återkommer så snart det finns mer information.

Rekommenderas

Igår kväll besökte jag Konserthuset och lyssnade på András Schiffs pianospel. Efter pausen framfördes Beethovens pianokonsert nr 5, den så kallade ”Kejsarkonserten”. Inte nog med att Schiffs tolkning var så rasande flott, han förmådde dirigera samtidigt. På söndag spelar han igen på Konserthuset, då med ett annat program, pianosonater av Haydn, Mozart, Beethoven och Schubert.

The Letter from Bob Dylan

Yesterday evening I received a personal letter from Bob Dylan, who explained that he will be unable to make it to Stockholm in December and therefore will not attend the Nobel Prize Ceremony. He added that he wished he could receive the prize in person, but that pre-existing commitments make it impossible. He underscored, once again, that he feels very honored.

The Swedish Academy certainly respects Dylan’s decision. That laureates decide not to come is unusual, to be sure, but not exceptional. In the recent past, several laureates have, for various reasons, been unable to come to Stockholm to receive the prize, among them Doris Lessing, Harold Pinter, and Elfriede Jelinek. The Nobel Prize still belongs to them, just as it belongs to Bob Dylan.

We look forward to Bob Dylan’s Nobel Lecture, which he will have to deliver – it is the only requirement — within six months counting from December 10, 2016.

More information will follow on Friday, November 18.

Brevet från Bob Dylan

Igår kväll fick jag ett personligt brev från Bob Dylan där han förklarar att han inte kan göra sig ledig i december och fara till Stockholm för att ta emot Nobelpriset i litteratur. Han lade till att han önskar att han kunde ta emot priset personligen, men att andra åtaganden dessvärre gör det omöjligt för honom. Han betonade att han känner sig oerhört hedrad.

Svenska Akademien respekterar Bob Dylans beslut. Att en Nobelpristagare inte kan resa till Stockholm för att ta emot priset är visserligen ovanligt, men inte alls exceptionellt. Under senare tid har flera pristagare tackat nej till prisceremonin av olika skäl, som Doris Lessing, Harold Pinter och Elfriede Jelinek. Utmärkelsen är ändå deras, liksom den nu tillhör Bob Dylan.

Vi ser fram emot Bob Dylans kommande Nobelföreläsning, som han enligt reglerna måste hålla någon gång inom sex månader räknat från den 10 december 2016.

Mer information kommer på fredag den 18 november.