The Call from Bob Dylan

Bob Dylan called me this past Tuesday, by way of his manager in New York, Jeff Rosen. It was great to hear his voice, for so many reasons. I congratulated him from my heart. I then asked whether he wants to accept the Nobel Prize. ”Of course,” he said, adding that the news had left him ”speechless” and that he didn’t know what to say. We talked for about fifteen minutes. He was friendly and humble, and had a great sense of humor. I assured him that we’ll do everything we can to adapt his visit to Stockholm in December to his wishes, should he decide to come. Whatever transpires, the Nobel Prize in Literature belongs to him.

Bob Dylan på telefon

Det var i tisdags. Jag kom hem vid halv sex, pustade ut efter en lång dag och lade telefonen i hallen. Ett par minuter senare upptäckte jag ett missat samtal från New York. Det visade sig vara Bob Dylan. Han ringde via sin manager i New York, Jeff Rosen.

Jag hade väntat på samtalet – förr eller senare skulle han ju höra av sig — men blev ändå överrumplad. Efter en stund frågade jag om han ville ta emot Nobelpriset. ”Of course!” Han sade att beskedet om Nobelpriset hade gjort honom ”speechless” och att han inte visste vad han skulle säga.

Han kände sig mycket hedrad, tillade han, och sade också att han överväger att fara till Stockholm, men att datumen fortfarande ligger långt bort – han befinner sig på en stor USA-turné. Vi talades vid i en kvart. Dylan var vänlig, ödmjuk och humoristisk.

bob-dylan_2016

Bob Dylan and the Nobel Prize Ceremonies

An author awarded the Nobel Prize makes up his or her own mind regarding the ceremonies involved in the presentation of the prize. The Swedish Academy has never held a view on a prizewinner’s decision in this context, neither will it now, regardless of the decision reached. A member of the Academy, Per Wästberg, has publicly expressed his disappointment at Bob Dylan’s omitted response. This is Mr Wästberg’s private opinion and is not to be taken as the official standpoint of the Swedish Academy.

Bob Dylan och Nobelhögtiden

En författare som har utsetts till Nobelpristagare väljer själv hur han eller hon skall förhålla sig till de ceremonier som hör samman med utdelningen av priset. Svenska Akademien har aldrig haft synpunkter på någon pristagares beslut i detta avseende och kommer heller inte att ha det denna gång, oavsett vad som beslutas. En av Akademiens ledamöter, Per Wästberg, har uttryckt sin besvikelse över att Bob Dylan ännu inte har svarat. Detta skall ses som hans personliga mening och är inte ett officiellt uttalande från Svenska Akademien.

Bob Dylan is awarded for his life’s work

We have not yet established direct contact with Bob Dylan but I have spoken to one of his close colleagues, who was extremely gracious.

It would be fantastic if Dylan wanted to come to Stockholm in December but if he doesn’t want to, so be it. It has happened before, for different reasons – think Alice Munro, Doris Lessing, Harold Pinter and Elfriede Jelinek, to name a few. Whatever transpires, the award belongs to Dylan, which is what is important as far as the Swedish Academy is concerned.

The Nobel Prize in Literature is a reward for a life’s work. The laureates are given their Nobel Prizes for what they have accomplished, not as an enticement to come to Stockholm.

Bob Dylan får priset för sin livsgärning

Vi har inte haft direktkontakt med Bob Dylan än, men jag har talat med en av hans närmaste medarbetare. Denne var mycket vänlig.

Det vore flott om Dylan ville komma till Stockholm i december, men om han inte vill, så vill han inte. Det har hänt förut, av olika skäl, tänk på Alice Munro, Doris Lessing, Harold Pinter och Elfriede Jelinek till exempel. Vi får se. Vad som än händer framöver är utmärkelsen Dylans, och det är det viktiga för Svenska Akademiens del.

Nobelpriset i litteratur är en belöning för en livsgärning. Pristagarna tilldelas priset för vad de har gjort, inte för att de skall resa till Stockholm.