Om tillkännagivandet av årets mottagare av Nobelpriset

De senaste dagarna har det spekulerats om när årets Nobelpristagare i litteratur kommer att tillkännages. Just nu ser det ut som om det kommer att ske torsdagen den 13 oktober. Det har ingenting med oenighet att göra. Skälet är ett annat: kalendern. I år började Akademien sammanträda ovanligt sent. Enligt stadgarna skall Akademien inleda höstens sammankomster näst sista torsdagen i september, vilket vi också gjorde. Enkel matematik ger vid handen att det behövs minst fyra sammanträden. (Först lägger Nobelkommittén fram sina utlåtanden, därpå följer övriga ledamöters ställningstaganden och sedan vidtar summering och omröstning. Den fjärde gången sker tillkännagivandet. Så ser det ut i normalfallet och allt tyder på att det blir så också i år.) Slutgiltigt besked lämnas måndagen kl. 10.00 i den aktuella veckan.

*

There has been interest in recent days over the date of the announcement of this year’s Nobel Prize in Literature. At the moment, it looks like Thursday 13 October. This has nothing to do with internal dissension. The reason is different: the calendar. This Academy began its meetings unusually late in the year. The statutes say the Academy should commence its autumn schedule by the second last Thursday in September, which we did. At least four meetings are necessary – first, the Nobel Committee presents its statements, then the other members take positions, next comes the summation and a vote. The fourth meeting is when the decision is made. This is the norm, and everything indicates no change. The final decision comes at 10am on the Monday in the week of the public announcement.