Dylans konserter

Dylan i Stockholm 1966. Björn Larsson Ask/TT

På lördag och söndag kommande helg håller Bob Dylan konserter i Stockholm. Svenska Akademien ser mycket fram emot veckoslutet. Konsertplanerna fastlades långt innan 2016 års Nobelpristagare i litteratur hade utsetts.

På förekommen anledning vill Svenska Akademien meddela att inga telefonsamtal med Bob Dylan ägt rum de senaste månaderna. Dylan är inte desto mindre medveten om att en Nobelföreläsning måste hållas senast den 10 juni, om en utbetalning av prisbeloppet skall bli aktuell. Så heter det i Nobelstiftelsens stadgar. Vad han sedan beslutar sig för att göra är hans ensak.

För Svenska Akademiens del står det i alla händelser klart att 2016 års Nobelpristagare i litteratur är Bob Dylan och ingen annan.

Dylan i Stockholm 1966. Olle Lindeborg/TT

 

Akademien har sorg

Akademien har sorg. Beskedet om Torgny Lindgrens död igår gjorde oss bestörta och nedstämda. Herr Lindgren hade visserligen varit sjuk under en längre tid, men vi hade gott hopp om att han skulle få finnas kvar länge till. Så blev det inte. Igår kväll, vid torsdagens sammankomst, hölls minnesord över herr Lindgren. Därefter stod vi tysta i en minut för att hedra hans minne.

Torgny Lindgren valdes in i Svenska Akademien i februari 1991 och tillryggalade 26 år som ledamot. Han var en älskad författare, av oss och alla andra, och som ledamot var han djupt respekterad för sin integritet och sitt blixtrande intellekt. Därtill präglades hans väsen av en saktmodig munterhet, ibland spetsad med en mild och välgörande ironi.

För en stund sedan samlades alla medarbetare vid Akademiens kansli och talade om herr Lindgren. Vi mindes en rad anekdoter, som denna lilla historia – han berättade den själv.

Herr Lindgren befann sig på ett tåg och läste som han ofta brukade göra. Så kommer en resenär förbi, saktar in och tittar forskande på mannen som sitter försjunken i en bok. Herr Lindgren tyckte inte om den sortens uppmärksamhet.

”Men är inte du Torgny Lindgren?” frågar resenären. Man riktigt hör frågetecknet hänga i luften.

Herr Lindgren tittar tillbaka på hans spörjande ansikte. ”Nej, det är inte jag”, svarar han efter några sekunder. ”Men det är jag som skriver hans böcker.”

 

Bild: Ulla Montan.

200-årsminnet av Anna Maria Lenngrens död

Idag, den 8 mars, uppmärksammar vi Internationella kvinnodagen. Dessutom uppmärksammar vi 200-årsminnet av Anna Maria Lenngrens död. Hon är en av 1700-talets största svenska diktare, med solid bakgrund i retoriken, och gjorde sig känd som satiriker och ironiker. Genombrottet kom 1775 med ”Thee-conseillen”. Hennes mest kända arbete är ”Några ord till min k. dotter, ifall jag hade någon”, självklar läsning än idag. Efter Lenngrens bortgång gav maken ut hennes dikter under titeln Skalde-försök (1819). Hon var en lärd person, synnerligen beläst och behärskade dessutom latin och franska. Under en tid var hon verksam som översättare. I många år publicerade hon sig i tidningen Stockholms-Posten.

Praktupplagan av Anna Maria Lenngrens verk utgavs 1884. Med illustrationer av Carl Larsson och levnadsteckning av Karl Warburg.

Några rader ur Lenngrens ironiska dikt ”Boken” ur Skalde-försök (1819). ”Min bok är färdig — ack, hvad jag är glad — Hvad fägring till format och yta! (Må allmänheten ej min auktorsfröjd förtryta!) Hvad nytta i vart enda blad! Hvad harm för herrar recensenter, Magistrar och journalskribenter — …”

Anna Maria Lenngren var rikt försedd med snille och smak, vilket inte gick Svenska Akademien förbi. I ett brev från ledamoten C G af Leopold ställt till den tidens ständige sekreterare, Nils von Rosenstein, föreslås hon som möjlig ledamot. Året var 1795. I brevet heter det: ”Uteslutas fruntimmer af våra författningar? Annars vore visserligen fru Lenngren en både stor aquisition, och rättvist ämne för Academiens uppmerksamhet.” Han tillfogar en retorisk fråga. ”Om fru Nordenflycht lefde, skulle hon ej vara en af Sv. Akad.?”

Akademiens arkivarie, Madeleine Engström Broberg, ordnar med vårblommor till Anna Maria Lenngrens minne.

Nobelnyheter

Årets Nobelarbete har inletts. Svenska Akademien har tagit emot och godkänt 240 förslag fördelade på 195 kandidater och dessa är nu föreslagna till Nobelpriset i litteratur. Nobelkommitténs egna kandidater har tillfogats. Den så kallade långa listan är därmed sammanställd. Arbetet fortsätter.

En föregångare

Apropå t-tröjor. Herr Englund, min företrädare på sekreterarposten, iförd t-tröja. Sådana plagg åker ofta på när Svenska Akademien är ute på uppdrag, som när fru Danius går på Dylankonsert (se nedan) — eller som när herr Englund besökte Irak som inbäddad journalist under kriget. Här syns han på morgonen efter att ha varit ute på patrull hela natten. Foto: Paul Hansen

peter-saddamspalats

Bob Dylan släpper trippelalbumet Triplicate

Bod Dylan släpper ”Triplicate” den 31 mars, en samling med trettio amerikanska låtklassiker. ”Triplicate” spelades in med Dylans turnéband i Hollywoods Capitol Studios och består bland annat av låtar från Charles Strouse och Lee Adams (“Once Upon A Time”), Harold Arlen och Ted Koehler (“Stormy Weather”), Harold Hupfield (“As Time Goes By”) samt Cy Coleman och Carolyn Leigh (“The Best Is Yet To Come”).

bd_album